อำเภอตรอน​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ จัดกิจกรรม​ Big Cleaning Day

อำเภอตรอน​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ จัดกิจกรรม​ Big Cleaning Day

อำเภอตรอน​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ จัดกิจกรรม​ Big Cleaning Day
นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอตรอน
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มี่สถานที่ตั้งภายในศูนย์ราชการอำเภอ เทศบาลตำบลตรอน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมในกิจกรรม สำหรับส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร/สถานศึกษา โรงเรียน ที่มีสถานที่นอกศูนย์ราขการอำเภอตรอน เช่น หน่วยงาน/ สถานศึกษา โรงเรียน วัดตลาดสด/ตลาดนัด สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ ให้จัดกิจกรรมทำความสะอาดในบริเวณสถานที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชน และสถานที่กำกับดูแลและมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเป็นแกนนำสำคัญร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาดบริเวณวัด ศาสนสถาน ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) โดยเคร่งครัด


ณัฐวัฒน์​ ราชประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม