คณะกรรมการทุนการศึกษาเขื่อนสิริกิติ์ สอบสัมภาษณ์ เด็กนักเรียนสมัครขอรับทุน CYF ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เเละโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

คณะกรรมการทุนการศึกษาเขื่อนสิริกิติ์ สอบสัมภาษณ์ เด็กนักเรียนสมัครขอรับทุน CYF ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เเละโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

คณะกรรมการทุนการศึกษาเขื่อนสิริกิติ์ สอบสัมภาษณ์ เด็กนักเรียนสมัครขอรับทุน CYF ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เเละโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
พร้อมส่งมอบปฏิทิน เเละไดอารี่ กฟผ. ปี 2564

ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาเขื่อนสิริกิติ์ และคณะกรรมการฯ ได้เข้าสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครขอรับทุนจากโครงการ CYF และกองทุนเพื่อการศึกษาเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา และโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องที่มอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งมีผลการเรียนดี เเละความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โอกาสนี้ได้มอบปฎิทิน เเละไดอารี่ กฟผ. ปี 2564 ให้กับนายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ และนางสุภัตรา มาทำมา อาจารย์แนะแนว โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ. อีกด้วย


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม