ผอ.สนภ.4 นทพ. สร้างกำลังใจทหาร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำต้องช่วยกันสอดส่องดูแล รณรงค์ให้ทุกคนสวมแมส ล้างมือ และขับรถปลอดภัยในการเดินทาง

ผอ.สนภ.4 นทพ. สร้างกำลังใจทหาร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำต้องช่วยกันสอดส่องดูแล รณรงค์ให้ทุกคนสวมแมส ล้างมือ และขับรถปลอดภัยในการเดินทาง

ผอ.สนภ.4 นทพ. สร้างกำลังใจทหาร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำต้องช่วยกันสอดส่องดูแล รณรงค์ให้ทุกคนสวมแมส ล้างมือ และขับรถปลอดภัยในการเดินทาง
//////////////////////////////////////////////////////
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ทหารในพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ตำบลควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีพ.อ.รัชพล อ่อนช่วย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ .ให้การตอนรับ

สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมให้โอวาทในวันปีใหม่ 2564 รวมทั้งลงตรวจการทำงาน เพื่อต้องการให้ทหารในสังกัดทำหน้าที่เพื่อประชาชนที่ย่อมยาก ตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ในการนี้พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ของชุดเจาะบ่อบาดาล สนภ.4 และตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และประชาชนที่เดินทางสัญจร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมี พ.อ.รัชพล อ่อนช่วย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลรายงานสถานการณ์ในจังหวัดสตูลในภาพรวม

ทั้งนี้พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด – 19 ในประเทศไทย นั้นพบหลายๆจังหวัด ก็อยากให้ทางทหาร และทุกประชาชน ดูแลตนเอง สวมใส่แมสป้องกัน และอีกอย่างทหารทุกคนเองก็ควรเป็นประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ คือ ตัวเราเอง ในการบอกต่อถึงการแนะนำดูแลตนเอง การอยู่ห่าง ล้างมือบ่อย ๆ นอกจากนี้ ส่วนภารกิจงานอื่นๆ เช่นการส่งเสริมเรื่องอาชีพ การดูแลความเดือนร้อนของประชาชน เรื่องน้ำ ก็ควรใส่ใจรายละเอียด มองให้ถึง เข้าใจประชาชน มีความเดือดร้อน ก็ต้องช่วยประชาชน ปัจจุบัน และที่ผ่านมากำลังพลก็ได้มีโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ของชุดเจาะบ่อบาดาล

นอกจากนี้พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยคณะ และ พ.อ.รัชพล อ่อนช่วย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. เดินทางไปยังจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย และยังเป็นจุดตรวจสแกนโควิด – 19 ในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เดินทางมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และลงแจกจ่ายน้ำเย็นๆเอกสารการขับขี่เส้นทางบนท้องถนน

…………………………………………………………………

เอนก ขันทสิกรรม จ.สตูลรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม