ราชบุรี – พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ทำงานในจ.สมุทรสาคร ขณะที่มาตรการป้องกันยังเข้มข้น

ราชบุรี – พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ทำงานในจ.สมุทรสาคร ขณะที่มาตรการป้องกันยังเข้มข้น

ราชบุรี – พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ทำงานในจ.สมุทรสาคร ขณะที่มาตรการป้องกันยังเข้มข้น

วันที่ 30 ธ.ค. 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี โดยมีนายอำเภอทุกแห่ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดราชบุรีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด19 จำนวน 1 ราย เป็นหญิง อายุ 49 ปี เป็นชาวต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 10 ราย

ทั้งนี้ไทม์ไลน์เป็นผู้เดินทางกลับจากโรงงานใน จ.สมุทรสาคร ซึ่งโรงงานทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วไม่พบจึงปล่อยให้กลับบ้านที่ จ.ราชบุรีได้ ด้วยรถยนต์ประจำโรงงานแต่ระหว่างเดินทาง โรงพยาบาลที่ จ.สมุทรสาครได้แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 และประสานให้โรงพยาบาลดำเนินสะดวกรับตัวเข้ารับการักษาทันทีในขณะที่อยู่บนรถประจำของโรงงาน จึงยังไม่ได้สัมผัสกับใครในพื้นที่ จ.ราชบุรีนอกจากผู้โดยสารที่มาด้วยกัน ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคได้กักตัวและตรวจหาเชื้อผู้ใกล้ชิดบนรถแล้ว

พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมโควิด-19 คือการประเมินและกำหนดระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดราชบุรีแยกเป็นรายอำเภอจนถึงระดับตำบลเพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการกำหนดเปิด-ปิดสถานที่เพิ่มเติมยังคงเดิมตามที่จังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งไปก่อนหน้านั้น อีกเรื่องคือการพิจารณาเรื่องการร้องขอให้เปิดสวนน้ำ ร้านเกมส์และอินเตอร์เนต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีมีมติยังไม่อนุญาตให้เปิดเนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้การเปิดปิดสถานศึกษาตั้งวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมทั้งให้รถรับส่งนักเรียนทุกแห่งลงทะเบียนกับขนส่งจังหวัดราชบุรีเพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นระเบียบมากขึ้น

////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม