เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกัน COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลน้ำปาด

เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกัน COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลน้ำปาด

เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ป้องกัน COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลน้ำปาด

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางนวรัตน์ นราพินิจ หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัยเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 1) หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 18 ชิ้น 2) หน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 300 ชิ้น 3) เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. แบบแกลอน จำนวน 5 แกลอน และ 4) แผ่นกรองหน้ากากอนามัย จำนวน 100 แผ่น ให้กับโรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางนัฐิมา เพียงตา หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลน้ำปาด พร้อมตัวแทนโรงพยาบาลน้ำปาด ร่วมกันรับมอบ ทั้งนี้เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม