อุตรดิตถ์-อำเภอตรอนสนธิกำลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อุตรดิตถ์-อำเภอตรอนสนธิกำลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สนธิกำลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอตรอน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอ ตรอน
ดังนี้ 1.ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิผู้ค้าอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอตรอน 2. ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร ชายสัญชาติเมียนมา และผู้กลับจากประเทศกาต้า 3.อสม.และผู้นำชุมชนปฏิบัติการคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด เข้ามาในพื้นที่อำเภอตรอน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 4. รพ.สต.หาดสองแคว ร่วมกับ อบต.หาดสองแคว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2 กรรมการหมู่บ้าน และอสม.หาดสองแคว ออกปฏิบัติงานออกตรวจประเมินตลาดถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว 5.ตรวจตลาดวัดหมู่ห้าสามัคคี ตำบลบ้านแก่ง ตามมาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คำแนะนำผู้ประกอบการแม่ค้าในตลาดนัดและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เน้นการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ 6.ติดตามการคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการขออนุญาตจัดงานแต่งงานหมู่ 7 ตำบลน้ำอ่าง


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม