แม่ทัพภาค ๑ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน”

แม่ทัพภาค ๑ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน”

แม่ทัพภาค ๑ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน”

ที่ผ่านมา พล.ท.เจริญชัย หินเธาร์ แม่ทัพภาคที่ ๑ และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลตลอดแนวชายแดนด้านอรัญประเทศ โดยมี พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.กกล.บูรพา พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รอง ผบ.กกล.บูรพา ตรวจเข้มและกำชับตำรวจ ตชด.12 ทหารพราน กรมฯ12 และด่านชุมชน บ้านเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ โดยมีนายลือชัย แซ่เหลา นายกอบต.และนางสมพิศ. อรัญญเวชสัมฤทธิ์ กำนันตำบลหนองสังข์ พร้อมชุด ชรบ. อสม.ให้การต้อนรับ

และตรวจ ฉก.ตาพระยา ฉก.อรัญประเทศ และ ฉก.คลองหาด ตรวจด่าน ช่อง Kodenket เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองแรงงานของชาวกัมพูชา และการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทั้งแรงงานต่างด้าวและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมได้มอบสิ่งของแก่กำลังพล และด่านชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้วย

ภาพ/ข่าวโดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว รายงาน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม