กรมอุทยานฯ ฉีดยาแรง ประกาศมอบรางวัลนำจับ ขบวนลอบเผาป่า ช่วงฤดูแล้ง รับ 10,000 บาท ส่วนผู้กระทำผิดลอบป่าอนุรักษ์ เจอคุกตั้งแต่ 4-10 ปี ปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท

กรมอุทยานฯ ฉีดยาแรง ประกาศมอบรางวัลนำจับ ขบวนลอบเผาป่า ช่วงฤดูแล้ง รับ 10,000 บาท ส่วนผู้กระทำผิดลอบป่าอนุรักษ์ เจอคุกตั้งแต่ 4-10 ปี ปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท

กาญจนบุรี กรมอุทยานฯ ฉีดยาแรง ประกาศมอบรางวัลนำจับ ขบวนลอบเผาป่า ช่วงฤดูแล้ง รับ 10,000 บาท ส่วนผู้กระทำผิดลอบป่าอนุรักษ์ เจอคุกตั้งแต่ 4-10 ปี ปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท

กรมอุทยานฯ ฉีดยาแรง ประกาศมอบรางวัลนำจับ ขบวนลอบเผาป่า ช่วงฤดูแล้ง รับ 10,000 บาท ส่วนผู้กระทำผิดลอบป่าอนุรักษ์ เจอคุกตั้งแต่ 4-10 ปี ปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท หากเป็นลุ่มน้ำชั้นที่ 1-2 เจอคุดตั้งแต่ 6-30 ปี ปรับตั้งแต่ 600,000-3,000,000 บาท

วันนี้ 04 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในเขตป่าอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63 ที่ผ่านมา

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหาแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมื และยานพาหนะเข้าระงับดับไฟเป็นจำนวนมาก

สาเหตุประการหนึ่ง เกิดจากการเผาเพื่อเก็บหาของบ่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็น ไฟป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโง) พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า ซึ่งการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นความผิดตมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ถ้าได้กระทำในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 หรือพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรือพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้กระทำผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6-30 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000-3,000,000 บาท

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการเผาป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (บ้านโปง) จึงตั้งรางวัลนำจับสำหรับบุคคลทั่วไปที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โดยแจ้งเบาะแสได้ที่ เบอร์โทร 089-9796025

สำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง รวมเนื้อที่ป่าอนุรักษ์ กว่า 6,700,000 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และ สุพรรณบุรี

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม