เลย-ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาว

เลย-ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาว

เลย-ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาว
อ.ด่านซ้าย จ.เลย กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ม.ค. 2564 ที่ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 300 ผืน โดยมีนายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พันเอกทินกร ประสีระเตสัง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวฯ
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย จำนวน 3,000 ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
ด้านนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ภัยหนาวของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขา ในทุกๆปี จะได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม ทำให้สภาพอากาศทั่วไปมีลักษณะหนาวถึงหนาวจัด ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดในท้องที่อำเภอด่านซ้าย วัดได้ (ติดลบ) – 1.5 องศาเซลเชียส ที่บ้านนาลานข้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนสูง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 06.00 น. ส่งผลให้ราษฎรในท้องที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่ายังมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนกว่า 6,930 คน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป

โดยในวันนี้ ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจกอากาศหนาวเย็น ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป
————————-//——————


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม