สตูล-ทหารร.5 พัน 2 ร่วมกำลังตำรวจน้ำเร่งทำความสะอาด บขส.สตูลจุดแหล่งคนเดินทางไปมาต่างจว.เสี่ยงโควิด- 19 เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อ ขัดน้ำยาให้สะอาดทุกจุด

สตูล-ทหารร.5 พัน 2 ร่วมกำลังตำรวจน้ำเร่งทำความสะอาด บขส.สตูลจุดแหล่งคนเดินทางไปมาต่างจว.เสี่ยงโควิด- 19 เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อ ขัดน้ำยาให้สะอาดทุกจุด

สตูล-ทหารร.5 พัน 2 ร่วมกำลังตำรวจน้ำเร่งทำความสะอาด บขส.สตูลจุดแหล่งคนเดินทางไปมาต่างจว.เสี่ยงโควิด- 19 เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อ ขัดน้ำยาให้สะอาดทุกจุด
…………………………………………………………………………………..

วันที่ 7 มกราคม 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ศุภชัย สงสังข์ ผบ.ร.5 พัน 2 นำกำลังทหาร และชุดสวมใส่ป้องกันโควิด- 19 พร้อมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค โดยวันนี้ทางทหาร ชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกำลังตำรวจจิตอาสาพระราชทาน (ตำรวจน้ำ ) ลงพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังงหวัดสตูล

ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดสตูล เช่นรถทัวร์สตูล – กรุงเทพฯ รถตู้สตูล – หาดใหญ่ รถตู้สตูล – ตรัง และเป็นพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด- 19 ได้ แม้ว่าจังหวัดสตูลจะเข้มวงดก็ตาม บุคคลที่เดินทางไปข้ามจังหวัดก็เสี่ยงเช่นกัน โดยเฉพาะโควิด- 19 ที่กลายพันธุ์ที่อาจไม่เห็นอาการ

ดั้งนั้นทางทหารร.5 พัน 2 สตูลร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ เจ้าหน้าที่ขนส่งสตูลจึงร่วมกันเร่งทำความสะอาดชุดใหญ่พ่นยาฆ่าเชื้อ ขัดพื้นที่เก้าอี้ที่นั่งรอรถ

 

เอนก ขันทสิกรรม สตูลรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม