ผบ.ทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่จังหวัดนราธิวาส

ผบ.ทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่จังหวัดนราธิวาส

ผบ.ทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่จังหวัดนราธิวาส
และลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์อพยพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
วันนี้ (7 ม.ค. 64) ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และตรวจการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต. ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.นราธิวาส พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. กล่าวว่า ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ซึ่งทางรัฐบาลมอบหมายจึงได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการดำเนินการของจังหวัดนราธิวาส และของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการของจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในภารกิจเฉพาะด้านชายแดนของจังหวัดนราธิวาส กับประเทศมาเลเซีย ได้รับทราบข้อมูลจากทางสาธารณสุขจังหวัดที่ชี้แจงถึงมาตรการและสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งความพร้อมด้านสาธารณสุขของจังหวัดนราธิวาส และทางจังหวัดก็ได้ชี้แจงเรื่องมาตรการในการดำเนินการด้านการควบคุมโรค ซึ่งจังหวัดนราธิวาสในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 2 ราย โดยหนึ่งรายเกิดจากการไปร่วมงานบิ๊กไบค์ และได้รับการกักตัวแล้ว 14 วัน ส่วนรายที่ 2 เป็นผู้ติดเชื้อซึ่งเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในการควบคุมตามมาตรการของสาธารณสุข ในด้านการควบคุมแนวชายแดนมีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสดำเนินการ และทางตำรวจได้ดำเนินการด้านจุดตรวจร่วมต่างๆ ร่วมกับสาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ให้ข้อมูลของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่
ผบ.ทสส. กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความมั่นใจว่าการทำงานร่วมกันของจังหวัดนราธิวาส กับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะสามารถสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดนราธิวาสได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ เนื่องจากในประเทศยังมีจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีมาตรการในการตั้งด่านเพื่อคัดกรองบุคคล ป้องกันการแพร่เชื้อในจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนมาเลเซีย ซึ่งจะมีการติดตามว่าคนไทยในมาเลเซียต้องการจะกลับประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งจะมีการติดต่ออำนวยความสะดวกเพื่อเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์ Local quarantine 14 วัน ทั้งนี้ ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ และชื่นชมหัวหน้าส่วนราชการที่ได้ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็ง และขอให้ปฏิบัติอย่างงานอย่างทุ่มเท อดทน เสียสละ และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการให้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
จากนั้น ผบ.ทสส. และคณะได้เดินทางไปยังศูนย์อพยพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง) โดยมีนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ โอกาสนี้ ผบ.ทสส. ได้กล่าวพบปะให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้แก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักอาศัยที่ศูนย์อพยพฯ จำนวน 251 คน 63 ครอบครัว จาก 7 ชุมชน โดยพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก มีพื้นที่ประสบภัย 29 ชุมชน 2,500 ครัวเรือน

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม