รองผู้ว่า นายอำเภอ ผู้กำกับ ตรวจเยี่ยมด่านถาวร จ.พังงา

รองผู้ว่า นายอำเภอ ผู้กำกับ ตรวจเยี่ยมด่านถาวร จ.พังงา

รองผู้ว่า นายอำเภอ ผู้กำกับ ตรวจเยี่ยมด่านถาวร จ.พังงา

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า พ.ต.อ.คุณเดช ณ หนองคาย ผกก.สภ.ตะกั่วป่า ร่วมกันตรวจเยี่ยมด่านตรวจถาวร บ้านทับกำ ม.4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำด่านทุกคน
ด่านตรวจแห่งนี้ มี ร.ต.ต.เรวัต นวมลรัตน์ หัวหน้าชุดด่านตรวจ มีผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จาก ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน อส.อ.ตะกั่วป่า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รพ.สต.บ้านบางใหญ่ รพ.สต.โคกเคียน หมุนเวียนสับเปลี่ยน ภารกิจ รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกับอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธปืน วัตถุระเบิด การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจเอกสารการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้ามาในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า.

(ภาพ บุญชม ประกอบแสง)
ยุวลักษณ์ ขนิฐนาม ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม