ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบั ติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง/ตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว

ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบั ติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง/ตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว

ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบั ติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง/ตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว
-ที่ผ่านมา พลตรี อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา และ ฝ่ายเสนาธิการกองกำลังบูรพา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรอง/ตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมเข้าพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ จุดคัดกรอง บ้านศาลาเขียว ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษามาตรการป้องกันโรค COVID-19

ภาพข่าว กองกำลังบูรพา นาย จัด กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้วรายงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม