ธนาคารออมสิน ร่วมกับกองทัพเรือ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ธนาคารออมสิน ร่วมกับกองทัพเรือ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ธนาคารออมสิน ร่วมกับกองทัพเรือ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ที่จังหวัดนราธิวาส
วันนี้ (9 ม.ค. 64) ที่บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค จากนายโกวิท ธีระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 ผู้แทนจากธนาคารออมสิน โดยมีนายอัมรันท์ บากา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบ
นายโกวิท ธีระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา 6 กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส ธนาคารออมสินร่วมกับกองทัพเรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ดำเนินการจัดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 117,000 ห่อ ถุงยังชีพ 550 ชุด รวมมูลค่า 840,000 บาท เพื่อมอบให้แก่พื้นที่ที่เกิดอุทกภัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 จัดรถนำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ ผ่านการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ โดยมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคม เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่มาขับเคลื่อนการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น
จากนั้น นายโกวิท ธีระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 และพนักงานธนาคารออมสินที่มาร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ้านจืองา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยหมู่ที่ 6 บ้านจืองา ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และทางจังหวัดนราธิวาสได้แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ ที่ได้รับมอบไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอต่างๆต่อไป

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม