พะเยา สาธิต มพ.ปฏิบัติการทำความสะอาดอาคารเรียนและหอพักนักเรียนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

พะเยา สาธิต มพ.ปฏิบัติการทำความสะอาดอาคารเรียนและหอพักนักเรียนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

พะเยา สาธิต มพ.ปฏิบัติการทำความสะอาดอาคารเรียนและหอพักนักเรียนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 12 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเตรียมความพร้อม ตามมาตรการการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการปฏิบัติการทำความสะอาดให้แก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาก่อนลงมือปฏิบัติจริง
หลังจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ และ บุคลากร แม่บ้าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าทำความสะอาดหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองทุกท่าน มหาวิทยาลัยพะเยายังคงตระหนักในการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 จึงคอยเน้นย้ำและให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้า-ออก มหาวิทยาลัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฝากถึง บุคลากร นิสิต นักเรียน และ ประชาชนทั่วไป ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ เนื่องจากเกิดสภาพอาการแปรปรวน อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ในช่วงนี้ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม