โบกธงเชียร์ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ปี 64 ยกเป็นงานระดับจังหวัดพังงา

โบกธงเชียร์ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ปี 64 ยกเป็นงานระดับจังหวัดพังงา

โบกธงเชียร์ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ปี 64 ยกเป็นงานระดับจังหวัดพังงา

ผู้เขียน…ทราบข่าวจังหวัดพังงาประกาศการจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล 2564 ยกระดับขึ้นเป็นงานจังหวัด ต้องขอใช้คำว่า โบกธงเชียร์…แรง ๆ
เหตุผลสำคัญ ผู้เขียน…เคยให้ข้อคิดเห็นในเชิงบทความเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลมาแล้วหลายครั้ง หากย้อนอดีตกลับไปหลายสิบปี งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล เคยมีบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยว นั่นเท่ากับว่า ระดับประเทศเขาให้ความสำคัญมาแล้ว แต่เป็นเพราะอะไรไม่ทราบ อยู่ ๆ งานประเพณีฯนี้ กลายมาเป็นอย่างที่เห็น
เอาเป็นว่า จังหวัดพังงาตั้งหัวเรือ ยกระดับการจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล กลับขึ้นมาเป็นงานระดับจังหวัด ก็เท่ากับเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนที่ดี ถูกช่วงถูกเวลากับกระแสเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณชายทะเลจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่อง
ผู้เขียน…ขออนุญาตให้ความคิดเห็น รูปแบบของการจัดงาน ต้องมีการปรับเปลี่ยน ต้องปรับรูปแบบของงานให้เกี่ยวกับเต่าทะเลให้มากที่สุด หากจัดหลายวัน ทุกวันต้องมีกิจกรรมเหมือนกับวันเปิด
วันเปิดงาน ท่านผู้ว่าฯ นายกเหล่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ ปล่อยเต่าฯ วันที่สอง ส.ส.พังงา ร่วมกับนักท่องเที่ยว ปล่อยเต่าฯ วันที่สาม นายก อบจ.และ สจ. วันที่สี่ ประธานหอการค้าฯและภาคเอกชน วันต่อ ๆ ไปนายอำเภอ ร่วมกับท้องถิ่นทุกอำเภอ ไล่เลียงกันไปครับ
เรื่องของที่ระลึกในงาน จังหวัดควรต้องจัดทำขึ้นมา เป็นของที่ระลึกการจัดงานในแต่ละปี เป็นรายได้ที่ผู้เข้าเที่ยวงานเต็มใจจ่าย และต่อไปจะกลายเป็นของที่ระลึกสะสม ควรเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยเต่า ถ้าเต่าทะเลไม่มีพอให้ปล่อย เชิญชวนมาเที่ยวชมงานและร่วมบริจาคเงิน เพื่อเก็บไว้สำหรับกองทุนการจัดงาน หรือมอบให้กับกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นอาศัยพังงาภูเก็ต ที่สำคัญควรดึงเอาคนพื้นที่ท้ายเหมืองเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดงานให้มากที่สุด.


ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม