เชียงรายรับผู้ถือบัตรหัวศูนย์จากเมียนมาหลังสถานการดีขึ้น ทั้งจังหวัดปลอดเชื้อ

เชียงรายรับผู้ถือบัตรหัวศูนย์จากเมียนมาหลังสถานการดีขึ้น ทั้งจังหวัดปลอดเชื้อ

เชียงรายรับผู้ถือบัตรหัวศูนย์จากเมียนมาหลังสถานการดีขึ้น ทั้งจังหวัดปลอดเชื้อ

ด่านแม่สายเปิดรับผู้ถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ที่ตกค้างอยู่ใน จ.ท่าขี้เหล็ก ให้ยื่นเรื่องกลับเข้าไทย แต่ต้องจ่ายค่ากักตัวและค่าตรวจหาโควิด-19 เอง

วันที่ 14 ม.ค.64 ที่ส state quarantineจ.เชียงราย มีคนไทยที่คกค้างอยู่เพียง 54 คนโดยทั้งหมดใกล้หมดระยะเวลาการกักตัวเตรียมพร้อมที่จะส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว ขณะที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค.2563 ที่ผ่านมาแล้ว โดย ด้านนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปค.) อ.แม่สาย ได้ประสานไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก ว่ากรณีให้คนไทยที่ตกค้างในเมียนมาได้ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 อ.แม่สาย

ซึ่งในกรณีของผู้ที่ถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ที่ตกค้างอยู่ใน จ.ท่าขี้เหล็ก หากมีความประสงค์จะขอเดินทางกลับมายังประเทศไทยให้เตรียมเอกสารทะเบียนราษฏร หรือ ทร.38 พร้อมบัตรหัวศูนย์ แจ้งต่อคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา หรือทีบีซี ฝ่ายเมียนมา เพื่อยื่นต่อหน่วยงาน TBC และที่สำนักงานคณะกรรมการดูแลรักษาสิทธิและเจรจาต่อรองเพื่อประชาชน เมียนมาร์-ไทย (CNCMC)

ซึ่งผู้ถือบัตรหัวศูนย์ดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวในสถานกักกันโรคของรัฐหรือ state quarantine ในฝั่งไทยเอง โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการพักวันละ 900 บาท เป็นเวลา 14 วัน เป็นเงิน 12,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งละ 1,200 บาท จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 3,600 บาท โดยเสียค่าใช้จ่ายรวมกันทั้งหมด 16,200 บาทต่อคน อย่างไรก็ตามหลังมีการประสานงานดังกล่าวยังไม่มีรายงานว่าจะมีผู้ที่ลงทะเบียนข้ามกลับมาหรือไม่เพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางกลับมาบางส่วนเพราะตั้งรกรากหรือมีกิจการในฝั่งไทย บางกลุ่มเป็นผู้ที่รอพิสูจน์สัญชาติ และในช่วงเวลาปกติจะเดินทางไปมาระหว่างแม่สายและท่าขี้เหล็กอยู่เป็นประจำ
//////////////////////

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม