มหาสารคาม เตรียมส่ง 7 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่สู้ภัยโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

มหาสารคาม เตรียมส่ง 7 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่สู้ภัยโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

มหาสารคาม เตรียมส่ง 7 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่สู้ภัยโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เตรียมส่ง 7 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ห้องประชุมจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร และร่วมให้กำลัง​ใจ 7 บุคลากรทางการแพทย์จาก 5 โรงพยาบาลของ จ.มหาสารคาม ที่จะเดินทางไปปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ 7 บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1.นายณฐกิจ ศรชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม 2.นายอภิวัฒน์ โยวมุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม 3.นางสาวนิจสุดา ขวัญงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม 4.นายจิณณพัชร ดวงปากเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก โรงพยาบาลเชียงยืน 5.นางแคทรียา แก้วบุดดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จาก โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 6.ภญ.อัจฉรา มีดวง เภสัชกรชำนาญการ จาก โรงพยาบาลยางสีสุราช 7.นายอนุชิต สิ้วอินทร์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จาก โรงพยาบาลนาดูน ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดจะได้รับความรู้ด้านข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การอบรบขึ้นตอนการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสนาม และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูง และผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลอยู่ภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการเฉพาะ ซึ่งลำพังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่อาจไม่พอเพียง จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญที่แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศรับอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์- พยาบาล ที่ความสมัครใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เดินทางไปเป็นการเสริมกำลัง สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับคณะแพทย์ – พยาบาล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 และหลังจากปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วันในพื้นที่พิเศษ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่ายกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป

นายณฐกิจ ศรชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงมีความเป็นห่วงและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สถานการณ์การระบาดครั้งนี้คลี่คลาย จนเมื่อทราบว่าโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลงพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร จึงไม่รอช้าที่จะเสนอตัวเข้าร่วมเป็นทีมแพทย์อาสา โดยเตรียมตัวก่อนจะเดินทางไปด้วยการศึกษาข้อมูลโรค งานวิจัย ขึ้นตอนการรักษา และเตรียมร่างกายให้พร้อม ตั้งเป้าหมายจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสุขภาพพี่น้องประชาชนและเป็นเกียรติแก่ชีวิตข้าราชการของตนเองอีกด้วย

ด้าน นายอภิวัฒน์ โยวมุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ตนขออาสาร่วมทีมบุคลากรทางการแพทย์ เข้าพื้นที่รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทีมสนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งก่อนเสนอตัวได้ปรึกษาทางครอบครัวแล้ว และทุกคนก็มีความเข้าใจและยินดีสนับสนุน เพราะถือว่าการเสียสละครั้งนี้ นับเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ โดยตนและทีมต่างมีความพร้อมอย่างเต็มที่และจะทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในภารกิจครั้งนี้ …

พิเชษฐ ยากรี – มหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม