มทบ.35และโรงพยาบาบค่ายพิชัยดาบหัก“มอบผ้าห่มให้อุ่นกาย คลายความหนาวเย็น เพราะเห็นถึงความห่วงใย ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ใจประชาชนเสมอ”

มทบ.35และโรงพยาบาบค่ายพิชัยดาบหัก“มอบผ้าห่มให้อุ่นกาย คลายความหนาวเย็น เพราะเห็นถึงความห่วงใย ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ใจประชาชนเสมอ”

มทบ.35และโรงพยาบาบค่ายพิชัยดาบหัก“มอบผ้าห่มให้อุ่นกาย คลายความหนาวเย็น เพราะเห็นถึงความห่วงใย ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ใจประชาชนเสมอ”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พล.ต.ศุภฤกษ์​ สถาพร​ ผู้บัญชาการ​มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ พ.อ.สมัย​ ขำพันธ์​ ผอ.โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑล​ทหารบก​ที่​35​ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน มอบผ้าห่มกันหนาว และให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาว ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-10 ณ บ้านขุนฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

มีการมอบผ้าห่มกันหนาว บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ผลิตโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อีกทั้งมีการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด โรคปอดบวม และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้ป่วยดังกล่าวอีกด้วย


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม