ผวจ.กาญจน์ โพสต์แจงประกาศปิดโรงแรม รีสอร์ท ป้องโควิด-19 แต่อย่างน้อย พนักงานได้รับเงินชดเชยจาก ประกันสังคม เพราะรัฐสั่งปิด

ผวจ.กาญจน์ โพสต์แจงประกาศปิดโรงแรม รีสอร์ท ป้องโควิด-19 แต่อย่างน้อย พนักงานได้รับเงินชดเชยจาก ประกันสังคม เพราะรัฐสั่งปิด

ผวจ.กาญจน์ โพสต์แจงประกาศปิดโรงแรม รีสอร์ท ป้องโควิด-19 แต่อย่างน้อย พนักงานได้รับเงินชดเชยจาก ประกันสังคม เพราะรัฐสั่งปิด

วันนี้ 17 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊ก “JiraKiat Bhumisawasdi” ระบุว่า “ที่เมืองกาญจน์ปัจจุบันโรงแรม รีสอร์ทที่อยู่ในระบบมีหลายร้อยโรงแรมแต่ละแห่งมีพนักงานนับร้อยคน บางแห่งก็หลายร้อย ขณะก่อนจังหวัดประกาศปิดส่วนใหญ่ยอดจองที่พักเป็นศูนย์ หลายแห่งประกาศปิดตัวเองไปก่อนหน้านี้ ซึ่งแน่นอนว่าพนักงานย่อมไม่ได้รับค่าจ้างสร้างความเดือดร้อน บางแห่งจ่ายเงินเดือนพนักงานแค่ 9 วัน แน่นอนย่อมเกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพนักงานนับหมื่นครอบครัว

จังหวัดได้พิจารณากรณีนี้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อจังหวัดเรายังถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกับหลายๆจังหวัดที่มีสถานการณ์รุนแรงมาก การท่องเที่ยวของเราก็ต้องยอมรับว่ายังไปไม่ได้เช่นกัน สถานการณ์แหล่งท่องเที่ยว อุทยาน หลายแห่งประกาศปิดตัวเองไปก่อนหน้านี้ ครอบครัวของพนักงานก็ได้รับการดูแลเยียวยาตามมโนธรรมของผู้ประกอบการมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เจ้าของกิจการ

จังหวัด ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อความชัดเจนเป็นการตัดวงจรคนที่จะเดินทางและนำเชื้อมาแพร่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลัก ประกอบกับเพื่อให้พนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้รับเงินประกันสังคม(กรณีภาครัฐสั่งปิด)รวมกับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจะใกล้เคียงกับเงินเดือนที่ได้รับ ย่อมดีกว่าที่จะให้โรงแรมหรือรีสอร์ทไปไม่รอดและปิดกิจการเอง และในอนาคตหากโรงแรมหรือรีสอร์ทเหล่านี้ไม่อาจฟื้นตัวได้อย่างถาวร ผลเสียจะเกิดในภาพรวมมากกว่านี้เยอะครับ

สำหรับรีสอร์ทขนาดเล็กที่ทำในระบบครอบครัวหรือมีลูกจ้างจำนวนไม่มากที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและมีระบบคัดกรองเฝ้าระวังโรคที่ดีอยู่แล้วและมีลูกค้าประจำก็อาจได้รับผลกระทบบ้างแต่เราก็มีคำสั่งผ่อนผันเป็นข้อยกเว้นให้ซึ่งทราบกันอยู่แล้วครับ เรียนทำความเข้าใจมา ณ โอกาสนี้ครับ”
//////////////////////////////////


ทีมข่าวภาคตะวันตก / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม