คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ ที่อำเภอวังหิน

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ ที่อำเภอวังหิน

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ ที่อำเภอวังหิน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 วัดบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ผศ.ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ ที่อำเภอวังหิน โดยมีนายสมพร วิถี ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนยางหมู่ที่ ๑ ประธานชมรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอวังหิน นายสงวน. พรมจันทร์ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเห็นอ้ม นายบันทูล พรหมประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยางก และสมาชิกชมรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอวังหิน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังรายละเอียดการจัดทำโครงการนาแปลงใหญ่ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน มีกลุ่มนาแปลงใหญ่จำนวน 3กลุ่ม ได้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนยางหมู่ที่ ๑ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนยางหมู่ที่ ๗ และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเห็นอ้มหมู่ที่ ๑๐ การทำเกษตรของกลุ่มจะเน้นเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดินปุ๋ยพืชสดถั่วพร้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอวัหิน เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่ทำนาแปลงใหญ่ของตนเองต่อไป
ผศ.ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในงบประมาณ2564 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณางบประมาณโครงการนาแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมจะได้รับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในการลดต้นทุนในการทำนาโครงการละ 3 ล้านบาท และกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต้องจดทะเบียนกลุ่มเป็นบริษัทเพื่อรองรับงบประมาณของรัฐบาลด้วย

*************


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม