นอภ.พิชัย เตือนใจ เตือนตน เตือนคนพิชัย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งพาตนเอง

นอภ.พิชัย เตือนใจ เตือนตน เตือนคนพิชัย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งพาตนเอง

นายอำเภอพิชัย. เตือนใจ เตือนตน เตือนคนพิชัย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งพาตนเอง

เมื่อเวลา10.00​น.ของ วันที่ 19 มกราคม 2564 นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย ร่วมพบปะ ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สู่การคิด การปฏิบัติ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายการพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด การประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน 🗞
ในการนี้ นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนสการอำเภอพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพิชัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ การเรียนรู้บันได 9 ขั้น รวมถึงการสร้างภาคีการทำงานแบบบูรณาการ ณ บ้านนาอิซาง หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม