จ.เลย เตรียมคลายล็อกสถานศึกษา 25 ม.ค.นี้ รอลุ้นผลตรวจกลุ่มค้าสลากฯ อีก 75 ราย!!!

จ.เลย เตรียมคลายล็อกสถานศึกษา 25 ม.ค.นี้ รอลุ้นผลตรวจกลุ่มค้าสลากฯ อีก 75 ราย!!!

จ.เลย เตรียมคลายล็อกสถานศึกษา 25 ม.ค.นี้ รอลุ้นผลตรวจกลุ่มค้าสลากฯ อีก 75 ราย!!!

วันนี้ (21 ม.ค.64) ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับความความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเลย
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ผลการดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยง ของชุดปฏิบัติการ 5 ทหารเสือ วันนี้มีการค้นพบผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง จำนวน 240 คน และพื้นที่สีส้มและเหลือง จำนวน 124 คน รวมยอดการค้นหาสะสมจำนวนกว่า 14,000 ราย
ส่วนมาตรการการตั้งด่านคัดกรองผู้ที่มีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลย ยังคงดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ นอกจากนี้ทางจังหวัดเลยยังมีการตั้งชุดทำงานในการออกตรวจตามสถานบันเทิง สถานศึกษา และอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
กรณีผู้ค้าสลากรายย่อยที่มีการเดินทางไปค้าขายยังต่างจังหวัด เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ต้องทำการกักตัวแบบ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ทุกราย ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่มีการพบปะกับคนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และจากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น จังหวัดเลยจึงไม่มีนโยบายขยายเวลาการปิดสถานศึกษาออกไป (ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงปิดแบบไม่มีกำหนด) โดยจะเริ่มกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 25 ม.ค.64 ทั้งนี้ทางสถานศึกษาแต่ที่จะต้องส่งแผนการเรียนหรือแผนมาตรการรองรับการเปิดเรียนแบบ New Normal ให้กับทางจังหวัดได้พิจารณาอีกครั้ง
ด้านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ในวันนี้ (21 ม.ค.64) จังหวัดเลย ได้ทำการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มเติมอีก 4 ราย ได้แก่ กลุ่มครอบครัวของ หญิงวัย 46 ปี อาชีพค้าสลากฯ ที่ อ.วังสะพุง ประกอบด้วย มารดาวัย 74 ปี ลูกชายวัย 13 ปี และ ลูกสาว วัย 6 ขวบ ซึ่งทั้ง 4 รายจะต้องทำการกักตัวที่บ้านแบบ Home Quarantine ต่ออีก 14 วัน ก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
สรุปขณะนี้จังหวัดเลยมีผู้ป่วยสะสมยืนยันในการระบาดรอบที่ 2 จำนวน 7 ราย รักษาหายแล้ว 6 ราย คงเหลือ 1 ราย ได้แก่ หญิง วัย 36 ปี ติดเชื้อโควิด-19 จากพี่สาวที่จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูกระดึง ล่าสุดมีอาการไอเล็กน้อย แต่จมูกและลิ้นสามารถรับรสและกลิ่นได้ดี
ขณะที่วันนี้ (21 ม.ค.64) จังหวัดเลยมีการส่งตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม 168 ราย เหลือรอผล 96 รายซึ่ง 75 ใน 96 รายดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยฯ รวมยอดส่งตรวจสะสมนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 2,904 ราย พบการติดเชื้อจำนวน 7 ราย จำแนกเป็น 1.กลุ่มเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จำนวน 145 ราย (พบ 2 ราย) 2.กลุ่มที่มีการ Contact กับผู้ติดเชื้อ จำนวน 184 ราย (พบ 3 ราย) และ 3.กลุ่ม Active Case Finding จำนวน 2,372 ราย (พบ 2 ราย)
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัดเลย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-4281-0993 หรือสายด่วน 1567จ.เลย เตรียมคลายล็อกสถานศึกษา 25 ม.ค.นี้ รอลุ้นผลตรวจกลุ่มค้าสลากฯ อีก 75 ราย!!!

วันนี้ (21 ม.ค.64) ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับความความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเลย
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ผลการดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยง ของชุดปฏิบัติการ 5 ทหารเสือ วันนี้มีการค้นพบผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง จำนวน 240 คน และพื้นที่สีส้มและเหลือง จำนวน 124 คน รวมยอดการค้นหาสะสมจำนวนกว่า 14,000 ราย
ส่วนมาตรการการตั้งด่านคัดกรองผู้ที่มีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลย ยังคงดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ นอกจากนี้ทางจังหวัดเลยยังมีการตั้งชุดทำงานในการออกตรวจตามสถานบันเทิง สถานศึกษา และอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
กรณีผู้ค้าสลากรายย่อยที่มีการเดินทางไปค้าขายยังต่างจังหวัด เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ต้องทำการกักตัวแบบ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ทุกราย ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่มีการพบปะกับคนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และจากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น จังหวัดเลยจึงไม่มีนโยบายขยายเวลาการปิดสถานศึกษาออกไป (ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงปิดแบบไม่มีกำหนด) โดยจะเริ่มกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 25 ม.ค.64 ทั้งนี้ทางสถานศึกษาแต่ที่จะต้องส่งแผนการเรียนหรือแผนมาตรการรองรับการเปิดเรียนแบบ New Normal ให้กับทางจังหวัดได้พิจารณาอีกครั้ง
ด้านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ในวันนี้ (21 ม.ค.64) จังหวัดเลย ได้ทำการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มเติมอีก 4 ราย ได้แก่ กลุ่มครอบครัวของ หญิงวัย 46 ปี อาชีพค้าสลากฯ ที่ อ.วังสะพุง ประกอบด้วย มารดาวัย 74 ปี ลูกชายวัย 13 ปี และ ลูกสาว วัย 6 ขวบ ซึ่งทั้ง 4 รายจะต้องทำการกักตัวที่บ้านแบบ Home Quarantine ต่ออีก 14 วัน ก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
สรุปขณะนี้จังหวัดเลยมีผู้ป่วยสะสมยืนยันในการระบาดรอบที่ 2 จำนวน 7 ราย รักษาหายแล้ว 6 ราย คงเหลือ 1 ราย ได้แก่ หญิง วัย 36 ปี ติดเชื้อโควิด-19 จากพี่สาวที่จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูกระดึง ล่าสุดมีอาการไอเล็กน้อย แต่จมูกและลิ้นสามารถรับรสและกลิ่นได้ดี
ขณะที่วันนี้ (21 ม.ค.64) จังหวัดเลยมีการส่งตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม 168 ราย เหลือรอผล 96 รายซึ่ง 75 ใน 96 รายดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยฯ รวมยอดส่งตรวจสะสมนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 2,904 ราย พบการติดเชื้อจำนวน 7 ราย จำแนกเป็น 1.กลุ่มเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จำนวน 145 ราย (พบ 2 ราย) 2.กลุ่มที่มีการ Contact กับผู้ติดเชื้อ จำนวน 184 ราย (พบ 3 ราย) และ 3.กลุ่ม Active Case Finding จำนวน 2,372 ราย (พบ 2 ราย)
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัดเลย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-4281-0993 หรือสายด่วน 1567
______________

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม