สุโขทัย-สถานบันเทิงดีใจได้กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง นั่งดื่มได้แค่ห้าทุ่ม

สุโขทัย-สถานบันเทิงดีใจได้กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง นั่งดื่มได้แค่ห้าทุ่ม

สุโขทัย สถานบันเทิงดีใจได้กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง นั่งดื่มได้แค่ห้าทุ่ม
หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย มีมติอนุญาตให้ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และร้านอาหาร สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านได้แล้วนั้น ทางคณะทำงานเจ้าหน้าที่จาก ศบค.สุโขทัยประกอบด้วย 4 ฝ่ายคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ได้ ออกตรวจสถานที่ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด 19 ในเขต อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย หลังจากมีมาตรการผ่อนปรน เน้นย้ำการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การมีจุดล้างมือ และลงทะเบียนไทยชนะ ซึ่งหลังจากการออกตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการต่างๆที่เริ่มเปิดให้บริการในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ด้านเจ้าของสถานประกอบการต่างๆ ต่างรู้สึกโล่งใจและดีใจ จนบางรายถึงกับกลั่นน้ำตาไม่อยู่ ที่พวกตนจะได้กลับมาเปิดร้านทำมาค้าขาย ลูกน้องและพนักงานจะมีรายได้และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ซบเซาไปเป็นเวลานานได้อีกครั้ง โดยร้านค้าและผู้ประกอบการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ด้วยการวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ เว้นระยะหาง และการลงทะเบียนไทยชนะ แก่ผู้มาใช้บริการทุกครั้ง ซึ่งจะสั่งเกตได้ว่าหลังจากที่จังหวัดสุโขทัยมีมาตรการผ่อนปรน บรรยากาศการออกมานั่งรับประทานอาหารและสังสรรค์กันนอกบ้านก็เริ่มมีผู้คนออกมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดสุโขทัย ยังคงอนุญาตให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และร้านอาหาร สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ รวมทั้งอนุญาตให้มีดนตรีและการแสดงได้ ทั้งนี้ให้เปิดบริการได้ถึงเวลา 23.00 น. เท่านั้น

ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม