นครนายก อบต.ฯ ร่วมกับอุทยาน หน่วยงานราชการให้ความรู้ประชาชนผลกระทบช้างป่า

นครนายก อบต.ฯ ร่วมกับอุทยาน หน่วยงานราชการให้ความรู้ประชาชนผลกระทบช้างป่า

นครนายก อบต.ฯ ร่วมกับอุทยาน หน่วยงานราชการให้ความรู้ประชาชนผลกระทบช้างป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน)จังหวัดนครนายก ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ที่ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายณรงค์ หาญวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นางสาวชนัญญา กาญจนสาขา นายสัตวแพทย์ชำนาญการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายคมสันต์ ใจยะสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พันเอกอมร บุตรชา หัวหน้า ศปป.4 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีประชาชนหมู่บ้านที่ 1,3,4,5,6,7 ที่ได้รับผลกระทบที่ช้างป่าเข้ามาที่ส่วนกินผลไม้ เช่นกล้วย สัมโอ ขนุน ทุเรียนและทำลายต้นผลไม้เสียหาย พร้อมทั้งเหยียบท่อประปาแตก ทำลายโอ่งน้า และช้างเอาตัวมาขูดกับเสาบ้านทำให้บ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นต้น


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด ร่วมกับหน่วยงานราชการ ได้ดำเนินการจัดบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลงมาทำลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนเสียหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้ประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่อุทยานเขาใหญ่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม