พะเยา หมอกควัน PM2.5 คุณภาพอากาศเริ่มเกินค่ามาตรฐาน

พะเยา หมอกควัน PM2.5 คุณภาพอากาศเริ่มเกินค่ามาตรฐาน

พะเยา หมอกควัน PM2.5 คุณภาพอากาศเริ่มเกินค่ามาตรฐาน

24 มกราาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศ จ.พะเยา ในช่วงเช้า อากาศค่อนข้างหนาวเย็นมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จ.พะเยา เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในช่วงเช้าวันนี้ 24 ม.ค. 64 ค่าหมอกควันพิษเริ่มจะเกินมาตรฐาน โดยมีค่า PM 2.5 มีค่า 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงสามารถมองเห็นหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน และปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ที่ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 167 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงต่อเนื่อง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม ร้องทุกข์ ร้องเรียน