ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมฝ่ายปกครองในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.นราธิวาส ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายป้องกัน COVID – 19 ตามนโยบายผู้ว่าฯนราธิวาส

ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมฝ่ายปกครองในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.นราธิวาส ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายป้องกัน COVID – 19 ตามนโยบายผู้ว่าฯนราธิวาส

ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมฝ่ายปกครองในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.นราธิวาส ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายป้องกัน COVID – 19 ตามนโยบายผู้ว่าฯนราธิวาส
พร้อมทั้งสนับสนุนกำลัง อส.ปฏิบัติงานร่วม 100 นาย
วันนี้ (23 ม.ค. 64) ที่ด่านศุลกากรตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร.อ. ฟอซี ยีวา ผบ.กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 พร้อมด้วยนายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ได้นำคณะสื่อมวลชนร่วมตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดย ผบ.กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ได้นำคณะลงเรือติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอตากใบทางน้ำจากด่านศุลกากรตากใบ ไปยังบ้านกัวลอต๊ะ อ.ตากใบ เป็นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านปาดังยอ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก และบ้านมูโนะ ซึ่งมีการยกเรือขึ้นบก และถอดเครื่องยนต์เรือออก เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ
ร.อ. ฟอซี ยีวา ผบ.กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 กล่าวว่า กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามแนวชายแดนอำเภอตากใบเป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร ประกอบด้วย เขตเทศบาล 1 เทศบาล และ 6 หมู่บ้านตามแนวชายแดน โดยมีการจัดกำลังดูแลพื้นที่ทางน้ำ 3 ชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนทางน้ำตลอดแนวชายแดนอำเภอตากใบ และมีกำลังทางบกเป็นกำลัง ชป.จรยุทธ์ จำนวน 10 ทีม มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ โดยปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. มาช่วยในการสกัดกั้นเฝ้าช่องทางตามจุดบางจุด สำหรับกำลังของตำรวจจะมีการลาดตระเวนตามแนวชายแดนโดยใช้รถจักรยานยนต์ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นของผู้บังคับบัญชา
ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ฮารง ปลัดอำเภอสุไหงโก – ลก กล่าวว่า อำเภอสุไหงโก – ลกมีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนเป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยได้มีการบูรณาการกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ชายแดน สำหรับในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นกำลังหลักในการ Re – X – ray พื้นที่เพื่อป้องกันและแจ้งเบาะแสการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าว และคนไทยที่กลับจากมาเลเซีย โดยได้มีการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตามมาตรการป้องกันการลักลอบการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวและคนไทย โดยการปิดท่าช่องทางธรรมชาติ พร้อมทั้งยกเรือขึ้นมาไว้บนบกในจุดเดียว นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการดำเนินการ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเข้มข้น และยังได้สนับสนุนกำลัง อส. จาก 13 อำเภอ จำนวน 100 นาย เพื่อร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพิ่มเติมอีกด้วย

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม