คณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ สวดเจริญพระพุทธมนต์ให้พ่อเมืองสมุทรสาคร

คณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ สวดเจริญพระพุทธมนต์ให้พ่อเมืองสมุทรสาคร

คณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ สวดเจริญพระพุทธมนต์ให้พ่อเมืองสมุทรสาคร
เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยการนำของพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด , เจ้าคณะอำเภอ ,รองเจ้าคณะอำเภอ ,เจ้าคณะตำบล , รองเจ้าคณะตำบล และผู้แทนจากทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
พระครูสิริสารนิวิฐ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันน้อมนำบุญกุศลที่ได้ทำมา ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเหตุที่ท่านเจ็บป่วยนั้นก็เนื่องจากท่านได้ทำงานเพื่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่าง ไม่รู้แก่เหน็ดเหนื่อย ทำเต็มที่ทุกอย่าง แต่ด้วยความที่ทำงานโดยไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ทั้งการดูแลปกครองและการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เกิดการติดเชื้อขึ้นมาตามที่เป็นข่าว จนต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ทางคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อท่านผู้ว่าในครั้งนี้นี้ เพื่อเป็นมงคลชีวิตแก่ท่านพ่อเมืองนั่นเอง


ชูชาตแดพยนต์ทีมข่าวสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม ศาสนา