ราชบุรี – สาวปากท่อ ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ทำงานบ.ผลิตอาหารแช่แข็ง จ.สมุทรสงคราม

ราชบุรี – สาวปากท่อ ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ทำงานบ.ผลิตอาหารแช่แข็ง จ.สมุทรสงคราม

ราชบุรี – สาวปากท่อ ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ทำงานบ.ผลิตอาหารแช่แข็ง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 24 ม.ค.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยัน รายใหม่ 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 43 ปี เป็นชาวหมู่ 9 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยประวัติมีทำงานที่บริษัทผลิตอาหารแช่แข็ง จ.สมุทรสงคราม เดินทางไปทำงานแบบไปกลับทุกวันด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับสามี ซึ่งวันที่ 20 ม.ค.64 ทางบริษัทได้แจ้งว่าพบพนักงานติดเชื้อโควิด -19 จึงปิดบริษัททำการฆ่าเชื้อก่อน จนวันที่ 22 ม.ค. 64 จมูกมีอาการไม่ได้กลิ่นจึงไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ผลตรวจออกมาวันที่ 23 ม.ค.64 พบติดเชื้อโควิด -19 ได้เข้ารักษาที่รพ.ปากท่อ ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมโรคของทางจังหวัดแล้ว

สำหรับ จ.ราชบุรี รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 28 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 6 ราย รักษาหาย 22 ราย อย่างไรก็ตาม จ.ราชบุรี ได้เร่งการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นพื้นที่ติดต่อจังหวัดที่พบผู้ป่วยเยอะ ทั้งนี้จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อรวม 2,319 ราย เป็นสัญชาติไทยสะสม 1,462 ราย สัญชาติอื่น ๆ สะสม 853 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรอง รอผลการตรวจจากการคัดกรอง 161 ราย

ทั้งนี้ จ.ราชบุรี จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัด ทั้งประชาชนที่เดินทางเข้ามาจ.ราชบุรี และชาวราชบุรีที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด หากสงสัยว่าสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงขอให้รับไปรับคำปรึกษาและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และขอความร่วมมือใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะ

////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม