กาญจนบุรี จิตอาสา ร.29 พัน.3 ค่ายสุรสีห์ ออกบริการตัดผม พร้อมสอนวิธีผลิต เจลล้างมือไว้ใช้เอง ป้องโควิด-19

กาญจนบุรี จิตอาสา ร.29 พัน.3 ค่ายสุรสีห์ ออกบริการตัดผม พร้อมสอนวิธีผลิต เจลล้างมือไว้ใช้เอง ป้องโควิด-19

กาญจนบุรี จิตอาสา ร.29 พัน.3 ค่ายสุรสีห์ ออกบริการตัดผม พร้อมสอนวิธีผลิต เจลล้างมือไว้ใช้เอง ป้องโควิด-19

วันนี้ 24 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ประจักษ์ ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดำเนินโครงการ “Army Barber Delivery” ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนและเด็กนักเรียน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านพุเลียบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย เข้าไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวัน ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่

พร้อมกันนี้ วิทยากรจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการอบรมบรรยายความรู้เรื่องวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชนบ้านพุเลียบ รวมถึงให้ทุกคนปฏิบัติการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง พร้อมนำกลับไปใช้ที่บ้านของตนเอง เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลอันตรายจากเชื้อไวรัส COVID – 19

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม รวมทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด- 19 ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อครอบครัว และทำแจกจ่ายแก่ผู้ที่ขาดแคลนต่อไป.-
///////////////////////////////

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม