พะเยา-รูปปั้นหลวงปู่ดู่ ใหญ่สุดของประเทศ หน้าตักกว้าง 24 เมตร สูงประมาณ 40 เมตร

พะเยา-รูปปั้นหลวงปู่ดู่ ใหญ่สุดของประเทศ หน้าตักกว้าง 24 เมตร สูงประมาณ 40 เมตร

พะเยา รูปปั้นหลวงปู่ดู่ ใหญ่สุดของประเทศ

วันที่ 25 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดอนุมัติวงศ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้สร้างองค์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและของประเทศ มีขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร สูงประมาณ 40 เมตรทาสีทอง สูงตระหง่านบนแท่น มองเห็นเด่นชัด น่าเลื่อมใส และศรัทธา เพื่อให้ผู้คนสักการะบูชา รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้านพุทธศาสนาให้ผู้คนได้เข้ากราบไหว้บูชาองค์หลวงปู่ดู่ ที่ถือว่าใหญ๋ที่สุดในภาคเหนือและเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาและของประเทศ

พระครูวิสฐิกิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดอนุมติวงศ์ กล่าวว่า ที่จะจัดสร้าง รูปปั้นหลวงปู่ดู่ ขึ้นเพื่อเป็นการให้พุทธศาสิกชนได้เข้าสักการบูชา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาในการก่อสร้างองค์หลวงปู่ดู่ ดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากโดยองค์พระหลวงปู่ดู่ เป็นอริยะสงฆ์ที่ตนเองให้ความนับถืออยู่แล้ว ประกอบกับได้พบกับพระเดชพระคุณหลวงตาม้า ซึ่งถือเป็นศิษย์สายหลวงปู่ดู่และได้เมตตาเดินทางมาที่วัดแห่งนี้บ่อยครั้ง จึงมีดำริที่จะร่วมกันจัดสร้างองค์พระดังกล่าว หลวงปู่ดู่ก็ถือเป็นอริยะสงฆ์อีกองค์ ที่เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นสถานที่สักการะบูชา และสถานปฎิบัติธรรม รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ด้วย

สำหรับวัดอนุมัติวงศ์ ถือว่าเป็นวัดที่กำลังทำการพัฒนาและก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะฐานรองรับรูปปั้นของหลวงปู่ดู่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ และรั้วและประตู รอบบริเวณวัด สาธุชนทั่วไปต้องการร่วมสร้างฐานรองรับหลวงปู่ดู่และประตู และรั้วภายในบริเวณวัด

สัมภาษณ์พระครูวิสฐิกิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดอนุมติวงศ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม