อำเภอตรอน​ อุตรดิตถ์​ปฏิบัติการเชิงรุดในพื้นที่ป้องกันเชื้อโควิด19

อำเภอตรอน​ อุตรดิตถ์​ปฏิบัติการเชิงรุดในพื้นที่ป้องกันเชื้อโควิด19

อำเภอตรอน​ อุตรดิตถ์​ปฏิบัติการเชิงรุดในพื้นที่ป้องกันเชื้อโควิด19
วันที่ 25 มกราคม 2564 ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอตรอน ภายใต้อำนวยการ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอตรอน ดังนี้
1. ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ติดตามวัดอุณหภูมิร่างกายและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการแยกกักกันสังเกตอาการ สำหรับผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
3. อสม.หลวงป่ายาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและคัดกรองการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำชุมชน ณ ด่านถาวรน้ำอ่าง
4. ตรวจตลาดนัดอบต.น้ำอ่าง ตามมาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการแม่ค้า พ่อค้า ในตลาดนัดและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เน้นมาตรการ D-M-H-T-T
5. ตรวจตลาดนัดวัดไผ่ลูกช้าง ตามมาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการแม่ค้า พ่อค้า ในตลาดนัดและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เน้นมาตรการ D-M-H-T-T
6. ตรวจตลาดสหกรณ์เมืองตรอน ตามมาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการแม่ค้า พ่อค้า ในตลาดนัดและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เน้นมาตรการ D-M-H-T-T


ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม