นครนายก – พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์

นครนายก – พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์

นครนายก – พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ให้แก่ นายวิชิต ผิวผา ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยมีนายสาธิต ปรางค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานกำเนิด “มูลนิธิราช ประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ เป็นการบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทย สำหรับอัคคีภัยในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ที่บ้านเลขที่ 94/1 หมู่ที่ 3 (คลอง 15 หมู่บ้านต้นไม้) ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ทำให้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชาชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทาน เครื่องครัว เครื่องนอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม