เชียงราย-ผบ.หน่วยทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมให้โอวาทกำลังพล

เชียงราย-ผบ.หน่วยทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมให้โอวาทกำลังพล

ผบ.หน่วยทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมให้โอวาทกำลังพล

วันที่ 26 ม.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.35 สนภ.3 นทพ)บ.เหล่าเจริญเมือง ม.12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ให้การต้อนรับ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ นพค.35 สนภ.3 นทพ. ในการนี้ ผบ.นทพ. ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพที่หน่วยสนับสนุน ปลูกต้นไม้ และให้โอวาทแก่กำลังพลของหน่วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมี พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. และ พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม