พาณิชย์พิจิตรช่วยขายกุ้งคัดเอามาแต่ตัวใหญ่ๆจากสุพรรณบุรีที่ได้รับผลกระทบโควิด

พาณิชย์พิจิตรช่วยขายกุ้งคัดเอามาแต่ตัวใหญ่ๆจากสุพรรณบุรีที่ได้รับผลกระทบโควิด

พาณิชย์พิจิตรช่วยขายกุ้งคัดเอามาแต่ตัวใหญ่ๆจากสุพรรณบุรีที่ได้รับผลกระทบโควิด

พาณิชย์พิจิตรจับมือพาณิชย์สุพรรณบุรี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เงินตราไหลเวียนอยู่ภายในประเทศ ผลกระทบจากโควิดเล่นงานเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเมืองสุพรรณบุรี ขนกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆ นำมาขายที่เมืองชาละวัน ของดีราคาถูก เปิดขาย 3 ชั่วโมง ขายได้ 1,050 กก.

วันที่ 28 ม.ค. 2564 นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจาก จ.สุพรรณบุรี ที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้การท่องเที่ยวและการค้าขายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบกับภาวะซบเซา ดังนั้นจึงได้ประสานมายังพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ว่า ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์และหาจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของ จ.สุพรรณบุรีด้วย

ดังนั้นในวันนี้จึงได้เปิดตลาดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยกุ้งที่นำมาขายคัดมาแต่กุ้งตัวใหญ่ๆ และเป็น กุ้งตัวเป็นๆ ใหม่สด ในราคาพิเศษกุ้งกรามกรามตัวผู้ขนาด 6-7 ตัว ขาย กก.ละ 450 บาท , ขนาด 8-9 ตัว ขาย กก.ละ 380 บาท , ขนาด 10-11 ตัว ขาย กก.ละ 330 บาท , ขนาด 19-22 ตัว ขาย กก.ละ 240 บาท ซึ่งถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไป จึงทำให้ได้รับความสนใจจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ราชการภายในศาลากลาง และ ประชาชนทั่วไป ต่างแห่มาช่วยกันอุดหนุนกุ้งก้ามกรามจาก จ.สุพรณณบุรี ใช้เวลาขายเพียง 3 ชั่วโมง ก็สามารถจำหน่ายกุ้งก้ามกรามได้จำนวน 1,050 กก. ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาว จ.พิจิตร ทึ่ช่วยแดหนุนกุ้งก้ามกรามจาก จ.สุพรรณบุรี ดังกล่าว

สิทธิพจน์ พิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม