สุโขทัย-ยายวัย 86 ป่วยติดเตียง ถูกเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคืนย้อนหลังเกือบแสน

สุโขทัย-ยายวัย 86 ป่วยติดเตียง ถูกเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคืนย้อนหลังเกือบแสน

สุโขทัย ยายวัย 86 ป่วยติดเตียง ถูกเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคืนย้อนหลังเกือบแสน
นางมาก ช่วยหลำ คุณยายวัย 86 ปี บ้านเลขที่ 40 ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย ผู้ป่วยอัลไซเมอร์นอนติดเตียงมานานเกือบ 4 ปี กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลัง ถูกอบต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยคนชรา ย้อนหลังเป็นเวลาถึง 20 ปี รวมยอดเงินพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 93,400 บาท


นางละมูล อินดี อายุ 67 ปี ลุกสาวคนโตของ นางมาก เล่าว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2543 น้องชายของตนคือ รต.อนุรักษ์ ช่วยหลำ รับราชการทหารอยู่หน่วยทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ทางกระทรวงกลาโหมได้ปูนบำเหน็จเป็นกรณีพิเศษ ทำให้ นางมากซึ่งเป็นมารดา ได้รับเงินบำเหน็จตกทอด เดือนละ 10,000 บาท มาตลอด จนกระทั่งเดือน ต.ค.2563 แม่ของตนก็ไม่ได้รับเบี้ยคนชราอีกเลย และมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านหลุม มาหาที่บ้าน แจ้งว่า ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอเรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยคนชราคืน ทั้งๆที่แม่เคยได้รับมาทุกเดือนโดยสุจริต และปัจจุบันก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานเกือบ 4 ปีแล้ว


โดยเจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านหลุม คนดังกล่าวแจ้งว่า ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาท ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ แม่ของตนมียอดเงินที่จะต้องเรียกคืนจำนวน 93,400 บาท แต่หากไม่สามารถคืนเต็มจำนวนได้ ก็ให้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 คือ งวดแรกต้องจ่ายคืน 18,680 บาท ส่วนที่เหลืออีก 74,720 บาทนั้น ให้ผ่อนชำระคืนทุกเดือนๆละ 1,245 บาท ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของตนเป็นอย่างมาก เพราะมีอาชีพเป็นแค่ชาวนาเท่านั้น จะหาเงินที่ไหนมาใช้คืนให้ได้ อีกทั้งทางอบต.บ้านหลุม ก็ไม่เคยออกมาสำรวจข้อมูลและแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่ควรได้รับหรือไม่ควรได้รับ ทางอบต.บ้านหลุมควรจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะ เงินก้อนแรก จำนวน 18,680 บาท ซึ่งจะต้องจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ ยังไม่รู้จะไปหาจากไหนมาคืนให้เลย วอนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองให้การช่วยเหลือนางมาก ช่วยหลำ คุณยายวัย 86 ปี และครอบครัวด้วย


ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ร้องทุกข์ ร้องเรียน