พระอาจารย์โชติมอบทุนการศึกษา-สนามเด็กเล่น-กำแพงโรงเรียนบ้านดอนคำ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

พระอาจารย์โชติมอบทุนการศึกษา-สนามเด็กเล่น-กำแพงโรงเรียนบ้านดอนคำ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

พระอาจารย์โชติมอบทุนการศึกษา-สนามเด็กเล่น-กำแพงโรงเรียนบ้านดอนคำ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 10.30 น. พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติประธานสวนพุทธธรรมนำไทย พาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมงานพัฒนาสังคม เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำคณะศิษยานุศิษย์และผู้ใจบุญ ร่วมมอบสิ่งของในการก่อสร้างกำแพงโรงเรียนบ้านดอนคำ ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ทราย จำนวน 2 คันรถพ่วง อิฐบล็อค 1,000 ก้อน ปูน 30 กระสอบ เงินสด จำนวน 10,000 บาท ยางรถยนต์ 60 เส้น แะเครื่องเล่นเด็ก มูลค่า 45,000 บาท พร้อมด้วยโรงทาน โดยมี น.ส.ขวัญฤดี ผาริโน รักษาการ ผอ.รร.บ้านดอนคำและคณะกรมการพื้นฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนคำ ตำบลหนองไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษา-สนามเด็กเล่น-กำแพงโรงเรียนบ้านดอนคำ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ในครั้งนี้


น.ส.ขวัญฤดี ผาริโน รักษาการ ผอ.รร.บ้านดอนคำ กล่าวว่า รร.บ้านดอนคำ ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 21 คน มีครูรวมทั้งหมด 3 คน ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาจำนวนมาก รวมถึงสนามเด็กเล่น และกำแพงโรงเรียน บริเวณด้านหลังโรงเรียน ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำชี เป็นจุดเสี่ยงต่อเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณในความเมตตาจาก พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เป็นอย่างยิ่งในครั้ง
***********


ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม