สสจ.อุตรดิตถ์​ประชุมคณะกรรมการ​วางแผนและประเมินผลสำนักงาน

สสจ.อุตรดิตถ์​ประชุมคณะกรรมการ​วางแผนและประเมินผลสำนักงาน

สสจ.อุตรดิตถ์​ประชุมคณะกรรมการ​วางแผนและประเมินผลสำนักงาน
วันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมชัยจุมพล สสจ.อุตรดิตถ์ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 1/2564) เพื่อเรื่องติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ สรุปการดำเนินงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จ.อุตรดิตถ์ แจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดCOVID – 19 ระลอกใหม่ การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด อุตรดิตถ์ปี 2564 (การ Swab และ ออก Code) และเชิดชูเกียรติ ทีมลูกพระยาพิชัยดาบหัก และหลวงพ่อเพชร
นักรบเสื้อขาว อาสาลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสมุทรสาคร


ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม