10 นักรบชุดขาว จ.อุตรดิตถ์ มุ่งหน้าสู่ จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19

10 นักรบชุดขาว จ.อุตรดิตถ์ มุ่งหน้าสู่ จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19

10 นักรบชุดขาว จ.อุตรดิตถ์ มุ่งหน้าสู่ จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19

(31 ม.ค.64) ที่หน้า อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและญาติ ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เดินทางไปปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดสมุทรสาคร ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น


สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ทั้งหมด จำนวน 10 คน ประกอบด้วย แพทย์ –พยาบาล- ทันตแพทย์ – ทันตาภิบาล ที่มีความสมัครใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเดินทางไปเป็นการเสริมกำลัง สนับสนุน ช่วยค้นหาเชิงรุก ( Active case finding ) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับคณะแพทย์ – พยาบาล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร
.

ทั้งนี้ หลังจากปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วันในพื้นที่พิเศษ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่ายกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม