ซ้อมแผนเผชิญเหตุพร้อมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ซ้อมแผนเผชิญเหตุพร้อมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ลงพื้นที่ติดตามการซ้อมแผนเผชิญเหตุพร้อมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นาวาเอก อมร ซื่อตรง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้โดยมี น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.ฉก.นย.ทร.33 ร.ท.ณัฐวุฒิ บัวลอย ผบ.ร้อยปืนเล็กที่ 3 ฉก.นย.ทร.33 นายสราวุธ ยอดรักษ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายเชาวลี เล๊าะยีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนา ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมครั้งนี้

นาวาเอก อมร ซื่อตรง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมติดตามการซ้อมแผนเผชิญเหตุของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านตะเจ๊ะ หมู่ที่ 11 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส และเยี่ยมให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท มีความตั้งใจในการปฏิบัติทุกภารกิจ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพื่อพี่น้องประชาชน


ด้านนาวาเอก อมร ซื่อตรง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กล่าวว่า กำหนดแผนงานในเรื่องที่รักษาความปลอดภัยในอำเภอต่างๆ 38 อำเภอ ภายใต้ กอ.รมน. โดยมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในส่วนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้นซักซ้อมแผนถือมีความสำคัญเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่ต้องมีการปฏิบัติเผชิญเหตุการณ์จริง ผลที่ซักซ้อมจะเกิดความเชี่ยวชาญเมื่อเกิดเหตุการณ์ ในพื้นที่

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม