จิตอาสาพร้อมชาวกาญจน์ ได้สวมใส่ชุดเสื้อสีเหลือ ร่วมจัดทำกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

กาญจนบุรี 13 ตุลาคม จิตอาสาพร้อมชาวกาญจน์ ได้สวมใส่ชุดเสื้อสีเหลือ ร่วมจัดทำกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ 13 ตุลาคม 2564 ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เริ่มตั้งแต่ตลาดท่าเรือพระแท่น นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.เขต 3 ได้ลงมือด้วยตนเองเพื่อประกอบอาหารเจ แจก มีประชาชนไปเข้าแถวยาวเพื่อรอรับเป็นจำนวนมาก และนอกจากการประกอบอาหารแล้วยังได้นำข้าวสารแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำกลับไปประกอบเลี้ยงในครอบครัวอีกด้วย เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการแจกสิ่งของครั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลอำเภอท่าม่วง นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ จิตอาสา ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสวนรุกขชาติ โดยการร่วมทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ให้ดูสะอาด ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวอำเภอท่าม่วง รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อน

ส่วนบรรยากาศในจังหวัดกาญจนบุรี ตามสถานที่ต่างๆ ต่างได้ร่วมจัดทำกิจกรรม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม อาสาทำความดี ในรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย หลายแห่งพบว่ามีการจัดตั้งโรงทานประกอบอาหารแจกให้ประชาชนได้รับประทานฟรี เป็นจำนวนมากในวันนี้

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมแต่ละแห่งได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในการนี้ ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ตรวจคัดกรองโรค เพื่อป้องกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ./
///////////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Related post