เฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์มวลน้ำตามแนวลำน้ำมูล

อำเภอรัตนบุรี เตรียมความพร้อม ซักซ้อมการปฏิบัติ เฝ้าระวังสถานการณ์มวลน้ำตามแนวลำน้ำมูล

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี รับรายงานผลการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังพายุฝน และ สถานการณ์น้ำ โดย นายขวัญเมือง พรมสอน เกษตรอำเภอรัตนบุรี น.ส.วรางคณา กาฬภักดี เกษตรตำบลทับใหญ่ และ น.ส.นิภาพร มะลิซ้อน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมชี้แจงแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทับใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม จากมวลน้ำตามแนวลำน้ำมูลที่กำลังไหลรวมจากพื้นที่อำเภอข้างเคียงก่อนไหลรวมเข้ามาในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี

หลังจากนั้น คณะทำงานฯ ร่วมกันเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำ โดยมี นางจันทร์ดี จ้อยสระคู กำนันตำบลทับใหญ่และ ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งสถานการณ์ให้ทราบว่า ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มเอ่อล้นตลิ่งในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเล็กน้อย ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบรุนแรง ให้เร่งรายงานให้อำเภอทราบโดยด่วน ต่อไป

ภาพข่าว/ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

สุรเดช เหลาคำ/เรียบเรียง

Related post