ศรีสะเกษ !! มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน

ศรีสะเกษ !! มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปี ที่อำเภอภูสิงห์


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้เป็นประธานมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ราษฎรอำเภอภูสิงห์จำนวน 4 ราย โดยมี นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายสมยศ พันธ์มา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี่หลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน ร่วมในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านหลังที่ 67 ให้แก่นางเสงือม ในทอง อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน อาศัยอยู่กับครอบครัวรวมกัน 4 คน มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป มีเนื้อที่ทำนาเพียง ๑ ไร่ รายได้หลักมาจากการรับจ้างทั่วไป และได้รับการช่วยเหลือจากรัฐคือได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับเงินเดือนของ อสม. จำนวน 1,000 บาท เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง และมีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านยกพื้นคล้ายกระท่อมหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีเก่าๆ เวลาฝนตกหนักไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราว ตัวบ้านไม่มีความแข็งแรงและมีขนาดเล็กไม่พอเพียงสำหรับสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกัน 4 คน และได้รับงบประมาณสร้างบ้านใหม่จากจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ส่วนราชการ เอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจำนวน 250,000 บาท พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมด้วย ในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 300,000 บาท เป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงด้วยสันไทอย่างดี
ในโอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่นางเสงือม ในทอง และครอบครัวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป นอกจากนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตตำบลโคกตาล จำนวน 100 ผืน อีกด้วย
หลังจากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ)และคณะ ก็ได้เดินทางไปมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปี ให้แก่ราษฎรอำเภอภูสิงห์อีกจำนวน 3 ราย คือนายพรสันต์ ยอดโพธ์ บ้านเลขที่ 153 ม.15 ต.ห้วยตึ๊กชู บ้านเลขที่ 253 ม.2 ต.ห้วยตึ๊กชู และบ้านเลขที่ 70 ม.8 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
*************


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related post