ศอ.บต. เตรียมจับมือ DSI ตั้งศูนย์ DSI Station ป้องกันการเกิดอาชญากรรมความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมหารือผู้ประกอบการประเทศอิตาลี ผลักดันเกลือหวาน จ.ปัตตานี เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

ศอ.บต. เตรียมจับมือ DSI ตั้งศูนย์ DSI Station ป้องกันการเกิดอาชญากรรมความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมหารือผู้ประกอบการประเทศอิตาลี ผลักดันเกลือหวาน จ.ปัตตานี เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ นางสาวนฐพร บุญยะกร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายกสมาคมนางฟ้าใจดี ในโอกาสร่วมหารือการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยมี Mr.Giovanni Grandu ประธานที่ปรึกษาสูงสุดของเทศบาล Cervia ประเทศอิตาลี Mr.Giuseppe Pomietti ประธานสมาคมนาเกลือแห่ง Cervia ประเทศอิตาลี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับในการหารือกันครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) รวมถึงแนวทางการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกลือหวาน จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระเบียบ กพต.ต่อไป

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ความร่วมมือในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการอำนวยความเป็นธรรมต่าง ๆ ซึ่งศอ.บต. ได้เตรียมพร้อมในการลงนาม เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการรับรู้ถึงกระบวนการยุติธรรมทุกมิติ หาแนวทางการป้องกันการเกิดอาชญากรรมความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทำหน้าที่รับเรื่องราวต่าง ๆ ภายในศูนย์แห่งนี้และดำเนินการประสานแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาเกลือหวาน ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ที่มีประชาชนในพื้นที่ทำอาชีพเกลือหวานกว่า 10 ปี จนมีสมาชิกที่มีความเข้มแข็งจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์เกลือหวานจังหวัดปัตตานี ที่ผ่านมานั้นนำมาใช้เพื่อการบริโภค จนปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยประเทศไทย ยังไม่มีตลาดที่สามารถรองรับได้มากนัก หากอนาคตศอ.บต.ได้บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างผู้แทนของประเทศอิตาลี เพื่อพัฒนาและต่อยอดเกลือหวานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ศอ.บต. จะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการต่อไป

อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เจ้าหน้าที่ศอ.บต. จะนำคณะจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเกลือหวาน และเยี่ยมชมเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีต่อไป

Related post