สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

ศรีสะเกษ-เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 480 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ด้วยในวันนี้เป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน


นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จากการกล่าวรายงานทราบว่า บรรดาลูกเสือ เนตรนารี ที่มาพร้อมกัน ณ ที่นี้ ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าได้มาพบปะกับบรรดาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาอีกอาระหนึ่ง กิจกรรมลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน เพราะปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสมานฉันที่ในหมู่คณะและเยาวชนลูกเสือโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ ลูกเสือ เนตรนารี จึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ถึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต หากดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน


กำเนิดลูกเสือไทย ทรงทราบด้วยญาณวิถีใดๆ ก็ตาม คงจะทรงโสมนัสที่พระราชปณิธานของพระองค์ สมดังพระราชหฤทัยทุกประการ ขอให้ทุกท่านสำรวมจิตอธิษฐานอันเชิญดวงพระวิญญาณ แห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสู่ชั้นดุสิต ทรงสถิตและทรงเสวยสุขในสัมปรายภพเป็นนิรันดร์

ภาพ – ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

Related post