เลย-จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล”ประชารัฐลึก”ชิงรางวัล 5.1 แสนบาท

เลย-จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล”ประชารัฐลึก”ชิงรางวัล 5.1 แสนบาท

อ.เมืองเลย จ.เลย  จัดโครงการฟุตบอลประชารัฐลีก” สร้างเยาวชนมุ่งสู่นักฟุตบอลอาชีพ ยกระดับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 มิ.ย.65  ณ ห้องใบทอง โรงแรมใบบุญเพลส ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย  นายจีระศักดิ์  น้อยก่ำ  ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล”ประชารัฐลีก”  พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล”ประชารัฐลีก”  ทั้งนี้ การจัดทำฟุตบอลอาชีพเลยพรีเมียร์ลึก นั้น จัดขึ้นครั้งแรกปีพ.ศ.2553 นั้นได้ประสพความสำเร็จอย่างสูง  เนื่องจากมีนักฟุตบอลได้เล่นระดับทีมชาติและสโมสรไทยลีก และ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จัดมีฟุตบอลอาชีพ ในจังหวัดเลยให้ยาวชน และประชาชนทั่ว ช่วงอายุ 18-20 ปี เพื่อมุ่งหมายเป็นพื้นฐานบอลอาชีพต่อไป

นายจีระศักดิ์  น้อยก่ำ  ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล”ประชารัฐลีก”   กล่าวว่า   การทำฟุตบอลอาชีพในจังหลัดเลยทำให้วงการกีฬาในจังหวัดเลย เศรษฐกิจเติมโต เพราะมีการใช้จ่ายทุกๆวันที่การแข่งขัน ส่วนวัตถุประสงค์ที่จะได้รับ คือ   ส่งเสริมนักกีฬาช่วงอ ายุ 18 -20   ปี ได้เล่นบอลอาชีพ  ส่งเสริมให้กรรมการตัดสินฟุตบอล พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ     ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ฝึกสอนตลอดการแข่งขัน  8 เตือน 20 สัปดาห์   ประชาชน ไห้ตื่นตัวและออกมาสนับสนุนลูกหลานให้เล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ้น  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น  นักกีฬาช่วงอายุ 18-20 ปี

โรงเรียนมัธยมต่างๆในจังหวัดเลย  ประชาชน 14 อำเภอ   กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และ ผู้ฝึกสอน(ได้ช)

 

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง วันที่ 2 พ.ค.ถึง 30 พ.ศ.65 ระยะ 1 เดือน เก็บข้อมูลและประกาศรับสมัครไม่เกิน 30 พ.ค.65   จำนวน 10 ทีม โดยทีมที่ได้ผ่านการกัดเถือก ต้องมีความพร้อม มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานที่ฝ่ายจัดการแข่งขันตั้งไว้ ระบบการแข่งขันทำการแข่งขัน แบบพบกันหมด 2 ครั้ง คือนัดเหย้า และนัดเยือนจำนวน  180 แมทช์  ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะมีจำนวนคนที่มีสวนรวมในโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 200,000 คน สร้างภาพของพร รดพลังประชารัฐต่อกิจกรรมเยาวชน    เด็กและเยาวชนตื่นตัว สนไงในกีพาฟุตบอล สามารถเล่นเพื่อการออกก าลังกาย และสามารถล่นเป็นอาชีพได้   เป็นเวทีแสดงออก ของเล็กและเยาวชน ในยุดที่ฟุตบอล ไห้รับความนิยม    ส่งเสริมกิจกรรมกรรม ความร่วมมือในชุมชน อำเภอ โรงเรียนและประชาชนทั่วไปให้หันมาสนใจกิจกรรมพรรค

 

โครงกานี้ยัง เป็นเวที ในการฝึก การเป็นผู้ตัดสิน ของนักศึกษาสามารถพัฒนานำไปประกอบอาชีพได้   ส่งเสริม การท าฟุตบอลอาชีพ ในจังหวัดเลย ส่วนรางวัลและเงินสนับสนุน เงินสนับสนุนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม ทีมละ30,000 บาท จ่ายเลค ละ 15,000บาท รวม 300.000 บาท .สนับสนุนลูกฟุดบอลทีมละ 6 ลูก รางวัล  อันดับ 1 จำนวน 50.000 บาท พร้อม ถ้วย  อันดับ 2 จำนวน 30,000 บาท พร้อม ถ้วย   อันดับ 3 จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วย

รางวัลชนะต่อแมทช์90,000 บาทง่ายต่อแมทช์  1,000 บาทชนะรับ 1,000 บาท เสมอได้ทีมละ 500 บาท  นักเตะยอดเยี่ยม 5.000 บาท .คาวซันโว 5.000 บาท พร้อม ร้องเท้าสตัส 1 คู่  และนักตะออสตาร์เลยพรีเมียร์ถืก 11 ต่ำแหน่ง รับรางวัลจากประชารัฐลีก รวมรางวัล 51 0.000 บาท

——————-///——————–

บุญชู  ศรีไตรภพ จงเลย 

หมายเหตุ…ภาพถ่ายเอง

Related post