พ่อเมืองศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยพอกโรงพยาบาลกันทรลักษ์

ศรีสะเกษ !! พ่อเมืองศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยพอกโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณริมห้วยพอกโรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยพอก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ นายนเรศ สังขินท์ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งให้แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เนื่องจากห้วยพอกไหลพาดผ่านชุมชน ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากมีน้ำในลำห้วยจำนวนมาก มักประสบภาวะน้ำกัดเซาะริมตลิ่งเป็นประจำทุกปี

****************


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related post