ส.ส.มด แจ้งข่าวดี เงินค่าชดเชยที่ดิน-ผลอาสิน “โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ” โอนมาให้ครบแล้ว

ส.ส.มด แจ้งข่าวดี เงินค่าชดเชยที่ดิน-ผลอาสิน “โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ” โอนมาให้ครบแล้ว

ส.ส.มด แจ้งข่าวดี เงินค่าชดเชยที่ดิน-ผลอาสิน “โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ” โอนมาให้ครบแล้ว

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  ใน Facebook ที่ชื่อ กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ – ปชป ได้โพสต์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณโอนค่าจัดหาที่ดิน งวดที่ 4 แล้ว จำนวนเงินกว่า 101,488,129.42 บาท เป็นค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินทั้งหมด 217 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการโอนครบแล้ว พี่น้องเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ใน อ.ทับปุด สามารถตรวจสอบได้แล้ว พร้อมทั้งระบุเพิ่มเติมด้วยว่า “แน่นอนค่ะ การดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นความคืบหน้าอีกก้าวที่ทำให้เราใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดพังงาจะมีอ่างเก็บน้ำแห่งแรก ที่นี่ค่ะ “อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ” งบประมาณตลอดโครงการ “600 ล้านบาท” หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นประโยชน์ให้กับภาคการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป มด จะติดตามความคืบหน้าให้อย่างต่อเนื่อง และรายงานเป็นระยะๆต่อไป”…….เขยพังงา

บทความ รายงานพิเศษ