สืบสานงานประเพณีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะครั้งที่12

สืบสานงานประเพณีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะครั้งที่12

อำเภอสังขะสืบสานงานประเพณีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะครั้งที่12 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวประจำจ.สุรินทร์รายงานว่า นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีสังขะ นายเฉลิมชัย นามม่วง ประธานสภาฯเทศบาลตำบลสังขะ นางสงกรานต์ โอฆะพนม ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสังขะ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 12 ตำบล

 

อำเภอสังขะเป็นดินแดนแห่งความภาคภูมิใจในภูมิประวัติ มีศาลหลักเมืองสังขะ ตลอดจนมีอนุสาวรีย์พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ เป็นที่เคารพสักการะของชาวสังขะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจตลอดจนเป็นเกียรติภูมิของชาว “สังฆะบุรี” มาช้านาน ประกอบกับอำเภอสังขะ ได้จัดให้มีพิธี ขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ (โซ็มโปรลึง เปรียกุนแมชร็อก คุมซึงเกี๊ยะ) เป็นงานประเพณีเพื่ออนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลานชาวอำเภอสังขะ จึงกำหนดให้มีการจัดงานประเพณี วันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาหลักเมืองและพิธีของขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน

 

ชึ่งในช่วงเช้าวันนี้ได้ประกอบพิธีขอขวัญพระคุณข้าวโดยมีหมอพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ , รำบวงสรวง แสดงรำกระเดื่อง ,จัดจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 12 ตำบล โดยได้รับความสนใจจากประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก มีทั้งพืชผักสวนครัว ไข่ไก่ ไข่เป็ด น้ำพริกปลาย่าง ปลาส้ม ผ้าไหมทอมือ

นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า การจัดงานประเพณี ขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ และภาคประชาชน นอกจากจะทำบุญขวัญข้าวแล้ว ก็ยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรพื้นบ้าน ซึ่งมากลุ่มเกษตรกรนำสินค้าในหมู่บ้านของตนเองมาจำหน่าย และได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มจำหน่ายผ้าไหม ซึ่งได้รับความสนใจและมีคนมาเลือกซื้อผ้าไหมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นการสร้างเศรษกิจและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

 

 

ภาพ/ข่าว พูนสิน ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม