ปลุกพลังประชาชน ร่วมคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด

ปลุกพลังประชาชน ร่วมคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด

นายอำเภอกระนวน ปลุกพลังประชาชน ร่วมคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และ ให้โอกาสร่วมแก้ปัญหาสังคม

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 19.30 – 21.00 น. ที่บ้านคำมืด ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตำบลบ้านฝาง ร่วมพบพูดคุยกับประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ สำหรับกระบวนการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และ กระบวนการบำบัดรักษา และ การฟื้นฟู สร้างอาชีพให้กับผู้ป่วย รวมทั้ง การติดตามช่วยเหลือเพื่อคืนลูกหลาน คืนชีวิตที่ปกติให้กับครอบครัว พร้อมทั้ง ให้ชุมชนร่วมกันกำหนดแนวทางมาตรการของชุมชน เพื่อจัดการปัญหาของชุมชน และ ป้องกันยาเสพติดไม่ให้กลับมาคุกคามชุมชนหลังจากเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
เพื่อนำสู่อำเภอที่มีพลังต้านทานยาเสพติด ตามแนวความคิด “กระนวนเป็นหนึ่ง”

 

ภาพข่าว/ทีมข่าวขอนแก่น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม